Přeskočit na kategorie produktů Přeskočit na košík Přeskočit na navigaci
ALCHIMICA s.r.o. Menu

Benzene for UV, IR, HPLC, GPC, ACS (1 x 1 L)

Výrobce: Panreac AppliChem Panreac AppliChem
Množství: 1 L
Počet ks v balení: 1
CAS/ID No.: 71-43-2
Katalogové číslo: 361192.1611,1L
H-věty: H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry. H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. H315 Dráždí kůži. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H340 Může vyvolat genetické poškození. H350 Může vyvolat rakovinu. H372 Způsobuje poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici. H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Nebezpečnost:
  • GHS02
  • GHS07
  • GHS08
Sumární vzorec: C6H6
Molární hmotnost: 78.11
Skladování: +20°C
EC-no: 200-753-7
Obalová skupina: II
UN-no: UN1114
ADR: true
ADR třída: 3.0
P-kódy: P201, P210, P260, P280, P301 + P310, P308 + P313, P403 + P235

4 256,20  bez DPH 5 150,00  s DPH

Průmyslová množství látek za výhodnou cenu Poptat větší množství

Obsah košíku je možné odeslat jako objednávku nebo stáhnout pro pozdější použití. Více o způsobech objednání .

Alternativní produkty

  • CAS: 71-43-2
  • Kat. č.: GK4809,100ml
cena bez DPH 671,90 
cena bez DPH 32 379,34 
cena bez DPH 4 795,87 
cena bez DPH 2 104,96