Přeskočit na kategorie produktů Přeskočit na košík Přeskočit na navigaci
ALCHIMICA s.r.o. Menu

1,2-Dichlorobenzene, 98% for synthesis (1 x 2.5 L)

Výrobce: Panreac AppliChem Panreac AppliChem
Množství: 2.5 L
Počet ks v balení: 1
CAS/ID No.: 95-50-1
Katalogové číslo: 161892.1612,2.5L
H-věty: H302 Zdraví škodlivý při požití. H315 Dráždí kůži. H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H332 Zdraví škodlivý při vdechování. H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest. H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Nebezpečnost:
  • GHS07
  • GHS09
Skladování: +20°C
Obalová skupina: III
UN-no: UN1591
ADR: true
ADR třída: 6.1
P-kódy: P261, P280, P301 + P312, P305 + P351 + P338

2 873,55  bez DPH 3 477,00  s DPH

Průmyslová množství látek za výhodnou cenu Poptat větší množství

Obsah košíku je možné odeslat jako objednávku nebo stáhnout pro pozdější použití. Více o způsobech objednání .

Alternativní produkty

cena bez DPH 5 183,47 
cena bez DPH 2 666,94 
cena bez DPH 1 633,06 
cena bez DPH 7 423,97 
cena bez DPH 4 160,33 
cena bez DPH 2 827,27 
cena bez DPH 1 401,65