Přeskočit na kategorie produktů Přeskočit na košík Přeskočit na navigaci
ALCHIMICA s.r.o. Menu

Chloroacetic acid (1 x 100 g)

Výrobce: Glentham Life Sciences Ltd Glentham Life Sciences Ltd
Množství: 100 g
Počet ks v balení: 1
CAS/ID No.: 79-11-8
Katalogové číslo: GK6154,100g
H-věty: H301 Toxický při požití. H311 Toxický při styku s kůží. H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. H330 Při vdechování může způsobit smrt. H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest. H336 Může způsobit ospalost nebo závratě. H400 Vysoce toxický pro vodní organismy.
Nebezpečnost:
  • GHS05
  • GHS06
  • GHS09
Sumární vzorec: C2H3ClO2
Molární hmotnost: 94.5
Skladování: +20°C
EC-no: 201-178-4
Obalová skupina: II
UN-no: 1751
ADR: true
ADR třída: 6.1
ADR podtřída 1: 8.0
P-kódy: P260,P280,P301+P330+P331,P303+P361+P353,P304+P340,P305+P351+P338,P310

609,92  bez DPH 738,00  s DPH

Průmyslová množství látek za výhodnou cenu Poptat větší množství

Obsah košíku je možné odeslat jako objednávku nebo stáhnout pro pozdější použití. Více o způsobech objednání .

Alternativní produkty

cena bez DPH 3 775,21 
Průmyslová množství látek za výhodnou cenu Poptat větší množství