Přeskočit na kategorie produktů Přeskočit na košík Přeskočit na navigaci
ALCHIMICA s.r.o. Menu

2-Bromo-2-Nitro-1,3-Propanediol (BP) pure, pharma grade (1 x 1 kg)

Výrobce: Panreac AppliChem Panreac AppliChem
Množství: 1 kg
Počet ks v balení: 1
CAS/ID No.: 52-51-7
Katalogové číslo: 144747.1211,1kg
H-věty: H228 Hořlavá tuhá látka. H301 Toxický při požití. H312 Zdraví škodlivý při styku s kůží. H315 Dráždí kůži. H318 Způsobuje vážné poškození očí. H331 Toxický při vdechování. H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest. H400 Vysoce toxický pro vodní organismy.
Nebezpečnost:
  • GHS02
  • GHS05
  • GHS06
  • GHS09
Sumární vzorec: C3H6BrNO4
Molární hmotnost: 199.99
Skladování: +20°C
EC-no: 200-143-0
Obalová skupina: III
UN-no: UN3241
ADR: true
ADR třída: 4.1
P-kódy: P210, P261, P273, P301 + P310, P304 + P340, P305 + P351 + P338, P310

25 451,24  bez DPH 30 796,00  s DPH

Průmyslová množství látek za výhodnou cenu Poptat větší množství

Obsah košíku je možné odeslat jako objednávku nebo stáhnout pro pozdější použití. Více o způsobech objednání .

Alternativní produkty

cena bez DPH 3 911,57 
cena bez DPH 2 025,62 
cena bez DPH 811,57 
cena bez DPH 4 764,46