Přeskočit na kategorie produktů Přeskočit na košík Přeskočit na navigaci
ALCHIMICA s.r.o. Menu

Glutaraldehyde - Solution 25 % for electron microscopy (1 x 100 mL)

Výrobce: Panreac AppliChem Panreac AppliChem
Množství: 100 mL
Počet ks v balení: 1
CAS/ID No.: 111-30-8
Katalogové číslo: A0589,0100
H-věty: H301 Toxický při požití. H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci. H318 Způsobuje vážné poškození očí. H330 Při vdechování může způsobit smrt. H334 Při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu nebo dýchací potíže. H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Nebezpečnost:
  • GHS05
  • GHS06
  • GHS08
  • GHS09
Sumární vzorec: C5H8O2
Molární hmotnost: 100.12
Skladování: +20°C
EC-no: 203-856-5
Obalová skupina: III
UN-no: 2922
ADR: true
ADR třída: 8.0
ADR podtřída 1: 6.1
P-kódy: P260,P273,P280,P301+P330+P331,P303+P361+P353,P304+P340,P305+P351+P338,P310

2 681,82  bez DPH 3 245,00  s DPH

Průmyslová množství látek za výhodnou cenu Poptat větší množství

Obsah košíku je možné odeslat jako objednávku nebo stáhnout pro pozdější použití. Více o způsobech objednání .

Alternativní produkty

cena bez DPH 30 502,48 
Průmyslová množství látek za výhodnou cenu Poptat větší množství
cena bez DPH 1 450,41 
Průmyslová množství látek za výhodnou cenu Poptat větší množství
cena bez DPH 581,82 
Průmyslová množství látek za výhodnou cenu Poptat větší množství
cena bez DPH 1 166,12 
Průmyslová množství látek za výhodnou cenu Poptat větší množství
cena bez DPH 476,03 
Průmyslová množství látek za výhodnou cenu Poptat větší množství
cena bez DPH 8 409,92 
Průmyslová množství látek za výhodnou cenu Poptat větší množství
cena bez DPH 13 943,80 
Průmyslová množství látek za výhodnou cenu Poptat větší množství
cena bez DPH 6 014,05 
Průmyslová množství látek za výhodnou cenu Poptat větší množství