Přeskočit na kategorie produktů Přeskočit na košík Přeskočit na navigaci
ALCHIMICA s.r.o. Menu

Diethylamine (Reag. USP, Ph. Eur.) for analysis, ACS (1 x 1 L)

Výrobce: Panreac AppliChem Panreac AppliChem
Množství: 1 L
Počet ks v balení: 1
CAS/ID No.: 109-89-7
Katalogové číslo: 131288.1611,1L
H-věty: H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry. H302 Zdraví škodlivý při požití. H311 Toxický při styku s kůží. H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. H318 Způsobuje vážné poškození očí. H332 Zdraví škodlivý při vdechování. H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest.
Nebezpečnost:
  • GHS02
  • GHS05
  • GHS06
Sumární vzorec: C4H11N
Molární hmotnost: 73.14
Skladování: +20°C
EC-no: 203-716-3
Obalová skupina: II
UN-no: UN1154
ADR: true
ADR třída: 3.0
ADR podtřída 1: 8.0
P-kódy: P210, P280, P301 + P330 + P331, P303 + P361 + P353, P305 + P351 + P338, P310

3 466,12  bez DPH 4 194,00  s DPH

Průmyslová množství látek za výhodnou cenu Poptat větší množství

Obsah košíku je možné odeslat jako objednávku nebo stáhnout pro pozdější použití. Více o způsobech objednání .

Alternativní produkty

cena bez DPH 617,36 
cena bez DPH 1 590,08 
cena bez DPH 49 497,52