Přeskočit na kategorie produktů Přeskočit na košík Přeskočit na navigaci
ALCHIMICA s.r.o. Menu

Cobalt(II) nitrate hexahydrate (1 x 100 g)

Výrobce: Glentham Life Sciences Ltd Glentham Life Sciences Ltd
Množství: 100 g
Počet ks v balení: 1
CAS/ID No.: 10026-22-9
Katalogové číslo: GK6333,100g
H-věty: H272 Může zesílit požár; oxidant. H302 Zdraví škodlivý při požití. H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci. H334 Při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu nebo dýchací potíže. H341 Podezření na genetické poškození. H350 Může vyvolat rakovinu. H360 Může poškodit reprodukční schopnost nebo plod v těle matky. H400 Vysoce toxický pro vodní organismy. H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Nebezpečnost:
  • GHS03
  • GHS07
  • GHS08
  • GHS09
Sumární vzorec: Co(NO3)2 · 6H2O
Molární hmotnost: 291.04
Skladování: +20°C
EC-no: 233-402-1
Obalová skupina: II
UN-no: 1477
ADR: true
ADR třída: 5.1
P-kódy: P210,P273,P280,P301+P312,P308+P313

1 166,12  bez DPH 1 411,00  s DPH

Průmyslová množství látek za výhodnou cenu Poptat větší množství

Obsah košíku je možné odeslat jako objednávku nebo stáhnout pro pozdější použití. Více o způsobech objednání .

Alternativní produkty

cena bez DPH 8 212,40 
Průmyslová množství látek za výhodnou cenu Poptat větší množství
cena bez DPH 10 016,53 
Průmyslová množství látek za výhodnou cenu Poptat větší množství
cena bez DPH 3 231,40 
Průmyslová množství látek za výhodnou cenu Poptat větší množství
cena bez DPH 3 776,03 
Průmyslová množství látek za výhodnou cenu Poptat větší množství
cena bez DPH 2 185,95 
Průmyslová množství látek za výhodnou cenu Poptat větší množství
cena bez DPH 577,69 
Průmyslová množství látek za výhodnou cenu Poptat větší množství