Přeskočit na kategorie produktů Přeskočit na košík Přeskočit na navigaci
ALCHIMICA s.r.o. Menu

Phenol equilibrated, stabilized : Chloroform : Isoamyl Alcohol 25 : 24 : 1 (1 x 100 ml)

Výrobce: Panreac AppliChem Panreac AppliChem
Množství: 100 ml
Počet ks v balení: 1
Katalogové číslo: A0889,0100
H-věty: H301+H311+H331 Toxický při požití, při styku s kůží nebo při vdechování. H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. H341 Podezření na genetické poškození. H351 Podezření na vyvolání rakoviny. H361D H372 Způsobuje poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici. H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Nebezpečnost:
  • GHS05
  • GHS06
  • GHS08
  • GHS09
ADR: 6.1/II
Skladování: 2-8°C

1 209,09  bez DPH 1 463,00  s DPH

Obsah košíku je možné odeslat jako objednávku nebo stáhnout pro pozdější použití. Více o způsobech objednání .