Přeskočit na kategorie produktů Přeskočit na košík Přeskočit na navigaci
ALCHIMICA s.r.o. Menu

Bromine solution 1%, in hydrobromic acid for analysis (1 x 1000 ml)

Výrobce: Panreac AppliChem Panreac AppliChem
Množství: 1000 ml
Počet ks v balení: 1
Katalogové číslo: 126294,1611
H-věty: H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. H315 Dráždí kůži. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H330 Při vdechování může způsobit smrt. H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest. H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Nebezpečnost:
  • GHS05
  • GHS06
  • GHS09
ADR: 8(6.1)/II

4 023,97  bez DPH 4 869,00  s DPH

Obsah košíku je možné odeslat jako objednávku nebo stáhnout pro pozdější použití. Více o způsobech objednání .