Přeskočit na kategorie produktů Přeskočit na košík Přeskočit na navigaci
ALCHIMICA s.r.o. Menu

Acrylamide solution (40 %) - Mix 29 : 1 for molecular biology (1 x 500 ml)

Výrobce: Panreac AppliChem Panreac AppliChem
Množství: 500 ml
Počet ks v balení: 1
Katalogové číslo: A0385,0500
H-věty: H301 Toxický při požití. H312+H332 Zdraví škodlivý při styku s kůží nebo při vdechování. H315 Dráždí kůži. H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H340 Může vyvolat genetické poškození. H350 Může vyvolat rakovinu. H361F H372 Způsobuje poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.
Nebezpečnost:
  • GHS06
  • GHS08
ADR: 6.1/III
Skladování: pokojová teplota

1 475,21  bez DPH 1 785,00  s DPH

Obsah košíku je možné odeslat jako objednávku nebo stáhnout pro pozdější použití. Více o způsobech objednání .