Přeskočit na kategorie produktů Přeskočit na košík Přeskočit na navigaci
ALCHIMICA s.r.o. Menu

Hexane, alkanes mixture for analysis (1 x 5 L)

Výrobce: Panreac AppliChem Panreac AppliChem
Množství: 5 L
Počet ks v balení: 1
CAS/ID No.: 92112-69-1
Katalogové číslo: 121347,0314
H-věty: H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry. H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. H315 Dráždí kůži. H336 Může způsobit ospalost nebo závratě. H361F H373 Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici. H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Nebezpečnost:
  • GHS02
  • GHS07
  • GHS08
  • GHS09
ADR: 3/II
EC-no: 295-570-2
Molární hmotnost: 86,18 g/mol

4 690,08  bez DPH 5 675,00  s DPH

Obsah košíku je možné odeslat jako objednávku nebo stáhnout pro pozdější použití. Více o způsobech objednání .

Alternativní produkty

Výhodné balení - sleva 15 %

cena bez DPH 14 357,02 
cena bez DPH 4 222,31 

Výhodné balení - sleva 15 %

cena bez DPH 9 940,50 
cena bez DPH 2 923,14 
cena bez DPH 10 180,17 

Výhodné balení - sleva 15 %

cena bez DPH 10 919,01 
cena bez DPH 3 211,57 

Výhodné balení - sleva 15 %

cena bez DPH 7 239,67 
cena bez DPH 1 419,83 
cena bez DPH 18 497,52 

Výhodné balení - sleva 15 %

cena bez DPH 15 947,11 
cena bez DPH 0,00 
cena bez DPH 0,00