Přeskočit na kategorie produktů Přeskočit na košík Přeskočit na navigaci
ALCHIMICA s.r.o. Menu

Hexane, alkanes mixture for analysis (1 x 25 L)

Výrobce: Panreac AppliChem Panreac AppliChem
Množství: 25 L
Počet ks v balení: 1
CAS/ID No.: 92112-69-1
Katalogové číslo: 121347,0316
H-věty: H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry. H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. H315 Dráždí kůži. H336 Může způsobit ospalost nebo závratě. H361F H373 Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici. H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Nebezpečnost:
  • GHS02
  • GHS07
  • GHS08
  • GHS09
ADR: 3/II
EC-no: 295-570-2
Molární hmotnost: 86,18 g/mol

16 771,07  bez DPH 20 293,00  s DPH

Obsah košíku je možné odeslat jako objednávku nebo stáhnout pro pozdější použití. Více o způsobech objednání .

Alternativní produkty

cena bez DPH 0,00 
cena bez DPH 0,00 
cena bez DPH 9 514,05 

Výhodné balení - sleva 15 %

cena bez DPH 9 560,33 
cena bez DPH 2 811,57 
cena bez DPH 17 288,43 

Výhodné balení - sleva 15 %

cena bez DPH 15 041,32 
cena bez DPH 4 423,97 

Výhodné balení - sleva 15 %

cena bez DPH 10 502,48 
cena bez DPH 3 087,60 

Výhodné balení - sleva 15 %

cena bez DPH 6 957,02 
cena bez DPH 1 363,64 

Výhodné balení - sleva 15 %

cena bez DPH 14 072,73 
cena bez DPH 4 138,84 

Výhodné balení - sleva 15 %

cena bez DPH 13 596,69 
cena bez DPH 3 999,17 

Výhodné balení - sleva 15 %

cena bez DPH 9 137,19 
cena bez DPH 2 687,60 
cena bez DPH 8 894,21 

Výhodné balení - sleva 15 %

cena bez DPH 10 109,09 
cena bez DPH 2 972,73 

Výhodné balení - sleva 15 %

cena bez DPH 6 768,60 
cena bez DPH 1 326,45 

Výhodné balení - sleva 15 %

cena bez DPH 14 145,45 
cena bez DPH 4 160,33 
cena bez DPH 0,00 
cena bez DPH 0,00