Přeskočit na kategorie produktů Přeskočit na košík Přeskočit na navigaci
ALCHIMICA s.r.o. Menu

Isopentane RE - Pure (1 x 5 L)

Výrobce: Carlo Erba Reagents Carlo Erba Reagents
Množství: 5 L
Počet ks v balení: 1
CAS/ID No.: 78-78-4
Katalogové číslo: 528491
H-věty: EUH066 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže. H224 Extrémně hořlavá kapalina a páry. H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. H336 Může způsobit ospalost nebo závratě. H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Nebezpečnost:
  • GHS02
  • GHS07
  • GHS08
  • GHS09

3 723,97  bez DPH 4 506,00  s DPH

Obsah košíku je možné odeslat jako objednávku nebo stáhnout pro pozdější použití. Více o způsobech objednání .

Alternativní produkty

Výhodné balení - sleva 15 %

  • CAS: 78-78-4
  • Kat. č.: 143501.1611
cena bez DPH 21 743,80 

  • CAS: 78-78-4
  • Kat. č.: 143501.1611
cena bez DPH 4 265,29 

Výhodné balení - sleva 15 %

  • CAS: 78-78-4
  • Kat. č.: 123501.1611
cena bez DPH 25 016,53 

  • CAS: 78-78-4
  • Kat. č.: 123501.1611
cena bez DPH 4 904,13 

Výhodné balení - sleva 15 %

  • CAS: 78-78-4
  • Kat. č.: 143501,1611
cena bez DPH 21 723,97 

  • CAS: 78-78-4
  • Kat. č.: 143501,1611
cena bez DPH 4 259,50 

Výhodné balení - sleva 15 %

  • CAS: 78-78-4
  • Kat. č.: 123501,1611
cena bez DPH 24 981,82 

  • CAS: 78-78-4
  • Kat. č.: 123501,1611
cena bez DPH 4 898,35 

cena bez DPH 1 064,46 
cena bez DPH 1 234,71 
cena bez DPH 1 489,26