Přeskočit na kategorie produktů Přeskočit na košík Přeskočit na navigaci
ALCHIMICA s.r.o. Menu

Isopentane RE - Pure (1 x 5 L)

Výrobce: Carlo Erba Reagents Carlo Erba Reagents
Množství: 5 L
Počet ks v balení: 1
CAS/ID No.: 78-78-4
Katalogové číslo: 528491
H-věty: EUH066 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže. H224 Extrémně hořlavá kapalina a páry. H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. H336 Může způsobit ospalost nebo závratě. H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Nebezpečnost:
 • GHS02
 • GHS07
 • GHS08
 • GHS09

4 423,97 Kč bez DPH 5 353,00 Kč s DPH

Obsah košíku je možné odeslat jako objednávku nebo stáhnout pro pozdější použití. Více o způsobech objednání .

Alternativní produkty

Výhodné balení - sleva 15 %

 • CAS: 78-78-4
 • Kat. č.: 143501,1611
cena bez DPH 21 297,52 Kč

 • CAS: 78-78-4
 • Kat. č.: 143501,1611
cena bez DPH 4 176,03 Kč

Výhodné balení - sleva 15 %

 • CAS: 78-78-4
 • Kat. č.: 123501,1611
cena bez DPH 24 490,91 Kč

 • CAS: 78-78-4
 • Kat. č.: 123501,1611
cena bez DPH 4 801,65 Kč

cena bez DPH 1 264,46 Kč
cena bez DPH 1 466,12 Kč
cena bez DPH 1 769,42 Kč