Přeskočit na kategorie produktů Přeskočit na košík Přeskočit na navigaci
ALCHIMICA s.r.o. Menu

Isopentane pure (6 x 1000 ml)

Výrobce: Panreac AppliChem Panreac AppliChem
Množství: 1000 ml
Počet ks v balení: 6
CAS/ID No.: 78-78-4
Katalogové číslo: 143501,1611
H-věty: EUH066 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže. H224 Extrémně hořlavá kapalina a páry. H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. H336 Může způsobit ospalost nebo závratě. H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Nebezpečnost:
  • GHS02
  • GHS07
  • GHS08
  • GHS09
ADR: 3/I
EC-no: 201-142-8
Molární hmotnost: 72,15 g/mol
Původní cena:
25 056,20  bez DPH
Sleva:
3 758,68  (15 %)

21 297,52  bez DPH 25 770,00  s DPH

Obsah košíku je možné odeslat jako objednávku nebo stáhnout pro pozdější použití. Více o způsobech objednání .

Alternativní produkty

  • CAS: 78-78-4
  • Kat. č.: 143501,1611
cena bez DPH 4 176,03 

Výhodné balení - sleva 15 %

  • CAS: 78-78-4
  • Kat. č.: 123501,1611
cena bez DPH 24 490,91 

  • CAS: 78-78-4
  • Kat. č.: 123501,1611
cena bez DPH 4 801,65 

cena bez DPH 3 538,84 

cena bez DPH 1 011,57 
cena bez DPH 1 172,73 
cena bez DPH 1 415,70