Přeskočit na kategorie produktů Přeskočit na košík Přeskočit na navigaci
ALCHIMICA s.r.o. Menu

Isopentane pure (1 x 1000 ml)

Výrobce: Panreac AppliChem Panreac AppliChem
Množství: 1000 ml
Počet ks v balení: 1
CAS/ID No.: 78-78-4
Katalogové číslo: 143501,1611
H-věty: EUH066 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže. H224 Extrémně hořlavá kapalina a páry. H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. H336 Může způsobit ospalost nebo závratě. H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Nebezpečnost:
  • GHS02
  • GHS07
  • GHS08
  • GHS09
ADR: 3/I
EC-no: 201-142-8
Molární hmotnost: 72,15 g/mol

4 176,03 Kč bez DPH 5 053,00 Kč s DPH

Obsah košíku je možné odeslat jako objednávku nebo stáhnout pro pozdější použití. Více o způsobech objednání .

Alternativní produkty

Výhodné balení - sleva 15 %

  • CAS: 78-78-4
  • Kat. č.: 143501,1611
cena bez DPH 21 297,52 Kč

Výhodné balení - sleva 15 %

  • CAS: 78-78-4
  • Kat. č.: 123501,1611
cena bez DPH 24 490,91 Kč

  • CAS: 78-78-4
  • Kat. č.: 123501,1611
cena bez DPH 4 801,65 Kč

cena bez DPH 4 423,97 Kč

cena bez DPH 1 264,46 Kč
cena bez DPH 1 466,12 Kč
cena bez DPH 1 769,42 Kč