Přeskočit na kategorie produktů Přeskočit na košík Přeskočit na navigaci
ALCHIMICA s.r.o. Menu

Potassium peroxodisulfate, 99%, for analysis (1 x 100 g)

Výrobce: J&K Scientific J&K Scientific
Množství: 100 g
Počet ks v balení: 1
CAS/ID No.: 7727-21-1
Katalogové číslo: 252154,100
H-věty: H272 Může zesílit požár; oxidant. H302 Zdraví škodlivý při požití. H315 Dráždí kůži. H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H334 Při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu nebo dýchací potíže. H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest.
Nebezpečnost:
  • GHS03
  • GHS07
  • GHS08
ADR: 5.1/III
Sumární vzorec: K2S2O8
Molární hmotnost: 270,32 g/mol

400,00 Kč bez DPH 484 Kč s DPH

Obsah košíku je možné odeslat jako objednávku nebo stáhnout pro pozdější použití. Více o způsobech objednání .

Alternativní produkty

cena bez DPH 2 191,74 Kč
cena bez DPH 1 401,65 Kč
cena bez DPH 1 504,13 Kč
cena bez DPH 708,26 Kč
cena bez DPH 1 119,83 Kč

cena bez DPH 2 259,50 Kč