Přeskočit na kategorie produktů Přeskočit na košík Přeskočit na navigaci
ALCHIMICA s.r.o. Menu

Petroleum Ether 60-80°C for analysis (1 x 5 L)

Výrobce: Panreac AppliChem Panreac AppliChem
Množství: 5 L
Počet ks v balení: 1
CAS/ID No.: 64742-49-0
Katalogové číslo: 122701,0314
H-věty: H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry. H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. H315 Dráždí kůži. H361F H373 Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici. H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Nebezpečnost:
  • GHS02
  • GHS07
  • GHS08
  • GHS09
ADR: 3/II
EC-no: 265-151-9

10 629,75  bez DPH 12 862,00  s DPH

Obsah košíku je možné odeslat jako objednávku nebo stáhnout pro pozdější použití. Více o způsobech objednání .

Alternativní produkty

Výhodné balení - sleva 15 %

cena bez DPH 17 757,02 

Výhodné balení - sleva 15 %

cena bez DPH 12 099,17 
cena bez DPH 3 558,68 

Výhodné balení - sleva 15 %

cena bez DPH 18 499,17 
cena bez DPH 5 440,50 

Výhodné balení - sleva 15 %

cena bez DPH 12 657,85 
cena bez DPH 3 723,14 

Výhodné balení - sleva 15 %

cena bez DPH 8 553,72 
cena bez DPH 1 676,86 

Výhodné balení - sleva 15 %

cena bez DPH 19 130,58 
cena bez DPH 5 626,45 

Výhodné balení - sleva 15 %

cena bez DPH 8 948,76 
cena bez DPH 2 632,23 
cena bez DPH 4 895,04 
cena bez DPH 3 480,99 
cena bez DPH 2 510,74 
cena bez DPH 2 244,63 
cena bez DPH 0,00 
cena bez DPH 0,00 
cena bez DPH 0,00 
cena bez DPH 0,00 
cena bez DPH 0,00 
cena bez DPH 0,00 
cena bez DPH 1 352,89 
cena bez DPH 1 483,47 
cena bez DPH 1 780,99 
cena bez DPH 2 856,20 
cena bez DPH 1 165,29 
cena bez DPH 3 243,80 
cena bez DPH 1 255,37 
cena bez DPH 1 124,79 
cena bez DPH 820,66 
cena bez DPH 952,89 
cena bez DPH 1 626,45 
cena bez DPH 715,70 
cena bez DPH 357,85 
cena bez DPH 1 125,62 
cena bez DPH 692,56 
cena bez DPH 1 306,61 
cena bez DPH 801,65 
cena bez DPH 1 226,45 
cena bez DPH 770,25 
cena bez DPH 1 058,68 
cena bez DPH 664,46 
cena bez DPH 770,25 
cena bez DPH 1 058,68 
cena bez DPH 664,46 
cena bez DPH 0,00 
cena bez DPH 0,00 
cena bez DPH 0,00