Přeskočit na kategorie produktů Přeskočit na košík Přeskočit na navigaci
ALCHIMICA s.r.o. Menu

Petroleum Ether 60-80°C for analysis (1 x 10 L)

Výrobce: Panreac AppliChem Panreac AppliChem
Množství: 10 L
Počet ks v balení: 1
CAS/ID No.: 64742-49-0
Katalogové číslo: 122701,3515
H-věty: H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry. H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. H315 Dráždí kůži. H361F H373 Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici. H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Nebezpečnost:
  • GHS02
  • GHS07
  • GHS08
  • GHS09
ADR: 3/II
EC-no: 265-151-9

17 592,56 Kč bez DPH 21 287 Kč s DPH

Obsah košíku je možné odeslat jako objednávku nebo stáhnout pro pozdější použití. Více o způsobech objednání .

Alternativní produkty

cena bez DPH 1 023,14 Kč

Výhodné balení - sleva 15 %

cena bez DPH 10 350,41 Kč
cena bez DPH 3 043,80 Kč
cena bez DPH 1 462,81 Kč

Výhodné balení - sleva 15 %

cena bez DPH 13 890,91 Kč
cena bez DPH 4 085,95 Kč

Výhodné balení - sleva 15 %

cena bez DPH 14 112,40 Kč
cena bez DPH 4 151,24 Kč

Výhodné balení - sleva 15 %

cena bez DPH 6 262,81 Kč
cena bez DPH 1 227,27 Kč
cena bez DPH 15 137,19 Kč

Výhodné balení - sleva 15 %

cena bez DPH 14 525,62 Kč
cena bez DPH 4 271,90 Kč

Výhodné balení - sleva 15 %

cena bez DPH 10 571,90 Kč
cena bez DPH 3 109,09 Kč

Výhodné balení - sleva 15 %

cena bez DPH 7 353,72 Kč
cena bez DPH 1 441,32 Kč
cena bez DPH 17 022,31 Kč

Výhodné balení - sleva 15 %

cena bez DPH 15 431,40 Kč
cena bez DPH 4 538,02 Kč

Výhodné balení - sleva 15 %

cena bez DPH 7 705,79 Kč
cena bez DPH 2 266,12 Kč
cena bez DPH 4 138,84 Kč
cena bez DPH 3 208,26 Kč
cena bez DPH 2 257,02 Kč
cena bez DPH 9 064,46 Kč
cena bez DPH 1 159,50 Kč
cena bez DPH 1 807,44 Kč
cena bez DPH 987,60 Kč
cena bez DPH 819,01 Kč
cena bez DPH 419,01 Kč
cena bez DPH 852,89 Kč
cena bez DPH 10 917,36 Kč
cena bez DPH 987,60 Kč
cena bez DPH 1 762,81 Kč
cena bez DPH 819,01 Kč
cena bez DPH 419,01 Kč
cena bez DPH 2 014,88 Kč
cena bez DPH 987,60 Kč
cena bez DPH 819,01 Kč
cena bez DPH 419,01 Kč
cena bez DPH 1 325,62 Kč
cena bez DPH 764,46 Kč
cena bez DPH 9 385,95 Kč
cena bez DPH 361,16 Kč
cena bez DPH 10 917,36 Kč
cena bez DPH 1 762,81 Kč
cena bez DPH 419,01 Kč
cena bez DPH 9 500,00 Kč