Přeskočit na kategorie produktů Přeskočit na košík Přeskočit na navigaci
ALCHIMICA s.r.o. Menu

Petroleum Ether 60-80°C for analysis (1 x 10 L)

Výrobce: Panreac AppliChem Panreac AppliChem
Množství: 10 L
Počet ks v balení: 1
CAS/ID No.: 64742-49-0
Katalogové číslo: 122701,3515
H-věty: H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry. H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. H315 Dráždí kůži. H361F H373 Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici. H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Nebezpečnost:
  • GHS02
  • GHS07
  • GHS08
  • GHS09
ADR: 3/II
EC-no: 265-151-9

17 592,50 Kč bez DPH 21 287 Kč s DPH

Obsah košíku je možné odeslat jako objednávku nebo stáhnout pro pozdější použití. Více o způsobech objednání .

Alternativní produkty

cena bez DPH 1 023,00 Kč

Výhodné balení - sleva 15 %

cena bez DPH 10 350,28 Kč
cena bez DPH 3 044,20 Kč
cena bez DPH 1 463,20 Kč

Výhodné balení - sleva 15 %

cena bez DPH 13 891,72 Kč
cena bez DPH 4 085,80 Kč

Výhodné balení - sleva 15 %

cena bez DPH 14 113,68 Kč
cena bez DPH 4 150,90 Kč

Výhodné balení - sleva 15 %

cena bez DPH 6 260,76 Kč
cena bez DPH 1 227,60 Kč
cena bez DPH 15 137,30 Kč

Výhodné balení - sleva 15 %

cena bez DPH 14 524,12 Kč
cena bez DPH 4 271,80 Kč

Výhodné balení - sleva 15 %

cena bez DPH 10 572,24 Kč
cena bez DPH 3 109,30 Kč

Výhodné balení - sleva 15 %

cena bez DPH 7 352,58 Kč
cena bez DPH 1 441,50 Kč
cena bez DPH 17 022,10 Kč

Výhodné balení - sleva 15 %

cena bez DPH 15 430,56 Kč
cena bez DPH 4 538,40 Kč

Výhodné balení - sleva 15 %

cena bez DPH 7 705,36 Kč
cena bez DPH 2 266,10 Kč
cena bez DPH 4 138,50 Kč
cena bez DPH 3 208,50 Kč
cena bez DPH 2 256,80 Kč
cena bez DPH 9 064,40 Kč
cena bez DPH 1 159,79 Kč
cena bez DPH 1 807,30 Kč
cena bez DPH 988,00 Kč
cena bez DPH 819,00 Kč
cena bez DPH 418,60 Kč
cena bez DPH 1 055,60 Kč
cena bez DPH 852,80 Kč
cena bez DPH 10 917,40 Kč
cena bez DPH 988,00 Kč
cena bez DPH 1 762,80 Kč
cena bez DPH 819,00 Kč
cena bez DPH 418,60 Kč
cena bez DPH 2 015,00 Kč
cena bez DPH 988,00 Kč
cena bez DPH 819,00 Kč
cena bez DPH 418,60 Kč
cena bez DPH 1 326,00 Kč
cena bez DPH 764,40 Kč
cena bez DPH 9 386,00 Kč
cena bez DPH 361,40 Kč
cena bez DPH 10 917,40 Kč
cena bez DPH 1 762,80 Kč
cena bez DPH 418,60 Kč
cena bez DPH 9 500,40 Kč