Přeskočit na kategorie produktů Přeskočit na košík Přeskočit na navigaci
ALCHIMICA s.r.o. Menu

Petroleum Ether 50-70°C for analysis (1 x 1000 ml)

Výrobce: Panreac AppliChem Panreac AppliChem
Množství: 1000 ml
Počet ks v balení: 1
CAS/ID No.: 64742-49-0
Katalogové číslo: 121862,1611
H-věty: H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry. H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. H315 Dráždí kůži. H361F H373 Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici. H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Nebezpečnost:
  • GHS02
  • GHS07
  • GHS08
  • GHS09
ADR: 3/II
EC-no: 265-151-9

1 807,44 Kč bez DPH 2 187 Kč s DPH

Obsah košíku je možné odeslat jako objednávku nebo stáhnout pro pozdější použití. Více o způsobech objednání .

Alternativní produkty

cena bez DPH 1 023,14 Kč

Výhodné balení - sleva 15 %

cena bez DPH 10 350,41 Kč
cena bez DPH 3 043,80 Kč
cena bez DPH 1 462,81 Kč

Výhodné balení - sleva 15 %

cena bez DPH 13 890,91 Kč
cena bez DPH 4 085,95 Kč

Výhodné balení - sleva 15 %

cena bez DPH 14 112,40 Kč
cena bez DPH 4 151,24 Kč

Výhodné balení - sleva 15 %

cena bez DPH 6 262,81 Kč
cena bez DPH 1 227,27 Kč
cena bez DPH 15 137,19 Kč

Výhodné balení - sleva 15 %

cena bez DPH 14 525,62 Kč
cena bez DPH 4 271,90 Kč

Výhodné balení - sleva 15 %

cena bez DPH 10 571,90 Kč
cena bez DPH 3 109,09 Kč

Výhodné balení - sleva 15 %

cena bez DPH 7 353,72 Kč
cena bez DPH 1 441,32 Kč
cena bez DPH 17 022,31 Kč

Výhodné balení - sleva 15 %

cena bez DPH 15 431,40 Kč
cena bez DPH 4 538,02 Kč

Výhodné balení - sleva 15 %

cena bez DPH 7 705,79 Kč
cena bez DPH 2 266,12 Kč
cena bez DPH 4 138,84 Kč
cena bez DPH 3 208,26 Kč
cena bez DPH 17 592,56 Kč
cena bez DPH 2 257,02 Kč
cena bez DPH 9 064,46 Kč
cena bez DPH 1 159,50 Kč
cena bez DPH 987,60 Kč
cena bez DPH 819,01 Kč
cena bez DPH 419,01 Kč
cena bez DPH 1 055,37 Kč
cena bez DPH 852,89 Kč
cena bez DPH 10 917,36 Kč
cena bez DPH 987,60 Kč
cena bez DPH 1 762,81 Kč
cena bez DPH 819,01 Kč
cena bez DPH 419,01 Kč
cena bez DPH 2 014,88 Kč
cena bez DPH 987,60 Kč
cena bez DPH 819,01 Kč
cena bez DPH 419,01 Kč
cena bez DPH 1 325,62 Kč
cena bez DPH 764,46 Kč
cena bez DPH 9 385,95 Kč
cena bez DPH 361,16 Kč
cena bez DPH 10 917,36 Kč
cena bez DPH 1 762,81 Kč
cena bez DPH 419,01 Kč
cena bez DPH 9 500,00 Kč