Přeskočit na kategorie produktů Přeskočit na košík Přeskočit na navigaci
ALCHIMICA s.r.o. Menu

Petroleum Ether 30-40°C for analysis (1 x 1 L)

Výrobce: Panreac AppliChem Panreac AppliChem
Množství: 1 L
Počet ks v balení: 1
CAS/ID No.: 64742-49-0
Katalogové číslo: 122699,1611
H-věty: H224 Extrémně hořlavá kapalina a páry. H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. H315 Dráždí kůži. H336 Může způsobit ospalost nebo závratě. H361F H373 Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici. H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Nebezpečnost:
  • GHS02
  • GHS07
  • GHS08
  • GHS09
ADR: 3/I
EC-no: 265-151-9
Produkt se již neprodává.

Obsah košíku je možné odeslat jako objednávku nebo stáhnout pro pozdější použití. Více o způsobech objednání .

Alternativní produkty

Výhodné balení - sleva 15 %

cena bez DPH 10 561,98 
cena bez DPH 3 106,61 

Výhodné balení - sleva 15 %

cena bez DPH 14 588,43 
cena bez DPH 4 290,08 

Výhodné balení - sleva 15 %

cena bez DPH 14 819,83 
cena bez DPH 4 358,68 
cena bez DPH 15 893,39 

Výhodné balení - sleva 15 %

cena bez DPH 14 819,83 
cena bez DPH 4 358,68 

Výhodné balení - sleva 15 %

cena bez DPH 10 783,47 
cena bez DPH 3 171,07 

Výhodné balení - sleva 15 %

cena bez DPH 7 492,56 
cena bez DPH 1 469,42 
cena bez DPH 17 874,38 

Výhodné balení - sleva 15 %

cena bez DPH 15 735,54 
cena bez DPH 4 628,10 

Výhodné balení - sleva 15 %

cena bez DPH 7 864,46 
cena bez DPH 2 312,40 
cena bez DPH 4 346,28 
cena bez DPH 3 273,55 
cena bez DPH 2 303,31 
cena bez DPH 9 517,36 
cena bez DPH 1 897,52 
cena bez DPH 0,00 
cena bez DPH 0,00 
cena bez DPH 0,00 
cena bez DPH 0,00 
cena bez DPH 0,00 
cena bez DPH 0,00 
cena bez DPH 8 566,12 
cena bez DPH 814,05 
cena bez DPH 1 452,89 
cena bez DPH 642,98 
cena bez DPH 355,37 
cena bez DPH 1 631,40 
cena bez DPH 814,05 
cena bez DPH 642,98 
cena bez DPH 355,37 
cena bez DPH 1 132,23 
cena bez DPH 618,18 
cena bez DPH 7 364,46 
cena bez DPH 305,79 
cena bez DPH 8 566,12 
cena bez DPH 1 452,89 
cena bez DPH 355,37 
cena bez DPH 7 453,72 
cena bez DPH 1 129,75 
cena bez DPH 718,18 
cena bez DPH 8 629,75 
cena bez DPH 1 309,92