Přeskočit na kategorie produktů Přeskočit na košík Přeskočit na navigaci
ALCHIMICA s.r.o. Menu

Petroleum Ether 190-250°C-Kerosene for analysis (4 x 2,5 L)

Výrobce: Panreac AppliChem Panreac AppliChem
Množství: 2,5 L
Počet ks v balení: 4
CAS/ID No.: 64742-49-0
Katalogové číslo: 125286,1612
H-věty: H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry. H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. H315 Dráždí kůži. H361F H373 Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici. H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Nebezpečnost:
  • GHS02
  • GHS07
  • GHS08
  • GHS09
ADR: 3/III
EC-no: 265-151-9
Původní cena:
9 249,59 Kč bez DPH
Sleva:
1 385,12 Kč (14.97 %)

7 864,46 Kč bez DPH 9 516,00 Kč s DPH

Obsah košíku je možné odeslat jako objednávku nebo stáhnout pro pozdější použití. Více o způsobech objednání .

Alternativní produkty

Výhodné balení - sleva 15 %

cena bez DPH 10 561,98 Kč
cena bez DPH 3 106,61 Kč

Výhodné balení - sleva 15 %

cena bez DPH 14 588,43 Kč
cena bez DPH 4 290,08 Kč

Výhodné balení - sleva 15 %

cena bez DPH 14 819,83 Kč
cena bez DPH 4 358,68 Kč
cena bez DPH 15 893,39 Kč

Výhodné balení - sleva 15 %

cena bez DPH 14 819,83 Kč
cena bez DPH 4 358,68 Kč

Výhodné balení - sleva 15 %

cena bez DPH 10 783,47 Kč
cena bez DPH 3 171,07 Kč

Výhodné balení - sleva 15 %

cena bez DPH 7 492,56 Kč
cena bez DPH 1 469,42 Kč
cena bez DPH 17 874,38 Kč

Výhodné balení - sleva 15 %

cena bez DPH 15 735,54 Kč
cena bez DPH 4 628,10 Kč
cena bez DPH 2 312,40 Kč
cena bez DPH 4 346,28 Kč
cena bez DPH 3 273,55 Kč
cena bez DPH 2 303,31 Kč
cena bez DPH 9 517,36 Kč
cena bez DPH 1 897,52 Kč
cena bez DPH 0,00 Kč
cena bez DPH 0,00 Kč
cena bez DPH 0,00 Kč
cena bez DPH 0,00 Kč
cena bez DPH 0,00 Kč
cena bez DPH 0,00 Kč
cena bez DPH 10 707,44 Kč
cena bez DPH 1 017,36 Kč
cena bez DPH 1 815,70 Kč
cena bez DPH 803,31 Kč
cena bez DPH 443,80 Kč
cena bez DPH 2 039,67 Kč
cena bez DPH 1 017,36 Kč
cena bez DPH 803,31 Kč
cena bez DPH 443,80 Kč
cena bez DPH 1 414,88 Kč
cena bez DPH 772,73 Kč
cena bez DPH 9 205,79 Kč
cena bez DPH 382,64 Kč
cena bez DPH 10 707,44 Kč
cena bez DPH 1 815,70 Kč
cena bez DPH 443,80 Kč
cena bez DPH 9 317,36 Kč
cena bez DPH 1 412,40 Kč
cena bez DPH 897,52 Kč
cena bez DPH 10 786,78 Kč
cena bez DPH 1 637,19 Kč
cena bez DPH 1 042,98 Kč