Přeskočit na kategorie produktů Přeskočit na košík Přeskočit na navigaci
ALCHIMICA s.r.o. Menu

Petroleum Ether 190-250°C-Kerosene for analysis (1 x 5 L)

Výrobce: Panreac AppliChem Panreac AppliChem
Množství: 5 L
Počet ks v balení: 1
CAS/ID No.: 64742-49-0
Katalogové číslo: 125286,0314
H-věty: H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry. H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. H315 Dráždí kůži. H361F H373 Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici. H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Nebezpečnost:
  • GHS02
  • GHS07
  • GHS08
  • GHS09
ADR: 3/III
EC-no: 265-151-9

4 895,04  bez DPH 5 923,00  s DPH

Obsah košíku je možné odeslat jako objednávku nebo stáhnout pro pozdější použití. Více o způsobech objednání .

Alternativní produkty

Výhodné balení - sleva 15 %

cena bez DPH 17 072,73 

Výhodné balení - sleva 15 %

cena bez DPH 17 072,73 
cena bez DPH 4 895,04 

Výhodné balení - sleva 15 %

cena bez DPH 8 604,96 
cena bez DPH 2 529,75 
cena bez DPH 3 347,93 
cena bez DPH 10 220,66 
cena bez DPH 2 414,88 
cena bez DPH 2 157,85 
cena bez DPH 17 884,30 

Výhodné balení - sleva 15 %

cena bez DPH 16 317,36 
cena bez DPH 4 799,17 

Výhodné balení - sleva 15 %

cena bez DPH 17 408,26 
cena bez DPH 5 121,49 

Výhodné balení - sleva 15 %

cena bez DPH 11 679,34 
cena bez DPH 3 434,71 

Výhodné balení - sleva 15 %

cena bez DPH 7 998,35 
cena bez DPH 1 568,60 

Výhodné balení - sleva 15 %

cena bez DPH 11 358,68 
cena bez DPH 3 342,15 

Výhodné balení - sleva 15 %

cena bez DPH 11 358,68 
cena bez DPH 3 342,15 
cena bez DPH 17 884,30 

Výhodné balení - sleva 15 %

cena bez DPH 16 317,36 
cena bez DPH 4 799,17 

Výhodné balení - sleva 15 %

cena bez DPH 11 679,34 
cena bez DPH 3 434,71 

Výhodné balení - sleva 15 %

cena bez DPH 7 998,35 
cena bez DPH 1 568,60 

Výhodné balení - sleva 15 %

cena bez DPH 17 408,26 
cena bez DPH 5 121,49 

Výhodné balení - sleva 15 %

cena bez DPH 8 604,96 
cena bez DPH 2 529,75 
cena bez DPH 3 347,93 
cena bez DPH 2 414,88 
cena bez DPH 10 220,66 
cena bez DPH 2 157,85 
cena bez DPH 0,00 
cena bez DPH 0,00 
cena bez DPH 0,00 
cena bez DPH 0,00 
cena bez DPH 0,00 
cena bez DPH 0,00 
cena bez DPH 0,00 
cena bez DPH 0,00 
cena bez DPH 0,00 
cena bez DPH 0,00 
cena bez DPH 0,00 
cena bez DPH 0,00 
cena bez DPH 2 852,89