Přeskočit na kategorie produktů Přeskočit na košík Přeskočit na navigaci
ALCHIMICA s.r.o. Menu

Petroleum Ether 190-250°C-Kerosene for analysis (1 x 5 L)

Výrobce: Panreac AppliChem Panreac AppliChem
Množství: 5 L
Počet ks v balení: 1
CAS/ID No.: 64742-49-0
Katalogové číslo: 125286,0314
H-věty: H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry. H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. H315 Dráždí kůži. H361F H373 Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici. H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Nebezpečnost:
  • GHS02
  • GHS07
  • GHS08
  • GHS09
ADR: 3/III
EC-no: 265-151-9

4 498,35  bez DPH 5 443,00  s DPH

Obsah košíku je možné odeslat jako objednávku nebo stáhnout pro pozdější použití. Více o způsobech objednání .

Alternativní produkty

Výhodné balení - sleva 15 %

cena bez DPH 17 072,73 

Výhodné balení - sleva 15 %

cena bez DPH 10 770,25 
cena bez DPH 3 168,60 
cena bez DPH 16 213,22 

Výhodné balení - sleva 15 %

cena bez DPH 15 114,05 
cena bez DPH 4 445,45 

Výhodné balení - sleva 15 %

cena bez DPH 10 991,74 
cena bez DPH 3 233,06 

Výhodné balení - sleva 15 %

cena bez DPH 7 636,36 
cena bez DPH 1 497,52 

Výhodné balení - sleva 15 %

cena bez DPH 16 052,89 
cena bez DPH 4 721,49 

Výhodné balení - sleva 15 %

cena bez DPH 8 019,83 
cena bez DPH 2 359,50 
cena bez DPH 3 347,93 
cena bez DPH 2 349,59 
cena bez DPH 9 848,76 
cena bez DPH 1 961,98 
cena bez DPH 0,00 
cena bez DPH 0,00 
cena bez DPH 0,00 
cena bez DPH 0,00 
cena bez DPH 0,00 
cena bez DPH 0,00 
cena bez DPH 2 852,89 
cena bez DPH 1 165,29 
cena bez DPH 3 243,80 
cena bez DPH 1 255,37 
cena bez DPH 1 124,79 
cena bez DPH 856,20 
cena bez DPH 1 527,27 
cena bez DPH 664,46 
cena bez DPH 372,73 
cena bez DPH 1 716,53 
cena bez DPH 856,20 
cena bez DPH 664,46 
cena bez DPH 372,73 
cena bez DPH 1 123,14 
cena bez DPH 620,66 
cena bez DPH 322,31 
cena bez DPH 1 527,27 
cena bez DPH 372,73 
cena bez DPH 1 188,43 
cena bez DPH 755,37 
cena bez DPH 1 378,51 
cena bez DPH 877,69 
cena bez DPH 1 285,95 
cena bez DPH 839,67 
cena bez DPH 1 106,61 
cena bez DPH 723,97