Přeskočit na kategorie produktů Přeskočit na košík Přeskočit na navigaci
ALCHIMICA s.r.o. Menu

Petroleum Ether 100-120°C (Reag. Ph. Eur.) for analysis (1 x 1000 ml)

Výrobce: Panreac AppliChem Panreac AppliChem
Množství: 1000 ml
Počet ks v balení: 1
CAS/ID No.: 64742-49-0
Katalogové číslo: 124809,1611
H-věty: H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry. H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. H315 Dráždí kůži. H361F H373 Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici. H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Nebezpečnost:
  • GHS02
  • GHS07
  • GHS08
  • GHS09
ADR: 3/II
EC-no: 265-151-9

3 273,55  bez DPH 3 961,00  s DPH

Obsah košíku je možné odeslat jako objednávku nebo stáhnout pro pozdější použití. Více o způsobech objednání .

Alternativní produkty

Výhodné balení - sleva 15 %

cena bez DPH 10 561,98 
cena bez DPH 3 106,61 

Výhodné balení - sleva 15 %

cena bez DPH 14 588,43 
cena bez DPH 4 290,08 

Výhodné balení - sleva 15 %

cena bez DPH 14 819,83 
cena bez DPH 4 358,68 
cena bez DPH 15 893,39 

Výhodné balení - sleva 15 %

cena bez DPH 14 819,83 
cena bez DPH 4 358,68 

Výhodné balení - sleva 15 %

cena bez DPH 10 783,47 
cena bez DPH 3 171,07 

Výhodné balení - sleva 15 %

cena bez DPH 7 492,56 
cena bez DPH 1 469,42 
cena bez DPH 17 874,38 

Výhodné balení - sleva 15 %

cena bez DPH 15 735,54 
cena bez DPH 4 628,10 

Výhodné balení - sleva 15 %

cena bez DPH 7 864,46 
cena bez DPH 2 312,40 
cena bez DPH 4 346,28 
cena bez DPH 2 303,31 
cena bez DPH 9 517,36 
cena bez DPH 1 897,52 
cena bez DPH 0,00 
cena bez DPH 0,00 
cena bez DPH 0,00 
cena bez DPH 0,00 
cena bez DPH 0,00 
cena bez DPH 0,00 
cena bez DPH 8 566,12 
cena bez DPH 814,05 
cena bez DPH 1 452,89 
cena bez DPH 642,98 
cena bez DPH 355,37 
cena bez DPH 1 631,40 
cena bez DPH 814,05 
cena bez DPH 642,98 
cena bez DPH 355,37 
cena bez DPH 1 132,23 
cena bez DPH 618,18 
cena bez DPH 7 364,46 
cena bez DPH 305,79 
cena bez DPH 8 566,12 
cena bez DPH 1 452,89 
cena bez DPH 355,37 
cena bez DPH 7 453,72 
cena bez DPH 1 129,75 
cena bez DPH 718,18 
cena bez DPH 8 629,75 
cena bez DPH 1 309,92 
cena bez DPH 834,71