Přeskočit na kategorie produktů Přeskočit na košík Přeskočit na navigaci
ALCHIMICA s.r.o. Menu

Hydroxylammonium Chloride (Reag. USP, Ph. Eur.) for analysis, ACS, ISO (1 x 1 kg)

Výrobce: Panreac AppliChem Panreac AppliChem
Množství: 1 kg
Počet ks v balení: 1
CAS/ID No.: 5470-11-1
Katalogové číslo: 131914,1211
H-věty: H290 Může být korozivní pro kovy. H302 Zdraví škodlivý při požití. H312 Zdraví škodlivý při styku s kůží. H315 Dráždí kůži. H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H351 Podezření na vyvolání rakoviny. H373 Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici. H400 Vysoce toxický pro vodní organismy.
Nebezpečnost:
  • GHS05
  • GHS07
  • GHS08
  • GHS09
ADR: 8/III
EC-no: 226-798-2
Molární hmotnost: 69,49 g/mol

8 252,07  bez DPH 9 985,00  s DPH

Obsah košíku je možné odeslat jako objednávku nebo stáhnout pro pozdější použití. Více o způsobech objednání .

Alternativní produkty

cena bez DPH 5 539,67 

Výhodné balení - sleva 15 %

cena bez DPH 10 046,28 
cena bez DPH 1 968,60 
cena bez DPH 29 723,14 
cena bez DPH 8 543,80 

Výhodné balení - sleva 15 %

cena bez DPH 14 395,04 
cena bez DPH 2 820,66 
cena bez DPH 21 054,55 
cena bez DPH 4 128,93 
cena bez DPH 20 330,58 
cena bez DPH 3 986,78 
cena bez DPH 5 539,67 

Výhodné balení - sleva 15 %

cena bez DPH 9 961,98 
cena bez DPH 1 952,89 
cena bez DPH 28 526,45 

Výhodné balení - sleva 15 %

cena bez DPH 13 879,34 
cena bez DPH 2 721,49 
cena bez DPH 6 528,93 
cena bez DPH 1 935,54 
cena bez DPH 1 158,68 
cena bez DPH 726,45 
cena bez DPH 478,51 
cena bez DPH 2 171,90 
cena bez DPH 2 042,15