Přeskočit na kategorie produktů Přeskočit na košík Přeskočit na navigaci
ALCHIMICA s.r.o. Menu

Chromium(VI) Oxide (Reag. Ph. Eur.) for analysis (6 x 1000 g)

Výrobce: Panreac AppliChem Panreac AppliChem
Množství: 1000 g
Počet ks v balení: 6
CAS/ID No.: 1333-82-0
Katalogové číslo: 121153,1611
H-věty: H271 Může způsobit požár nebo výbuch; silný oxidant. H301 Toxický při požití. H310 Při styku s kůží může způsobit smrt. H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci. H330 Při vdechování může způsobit smrt. H334 Při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu nebo dýchací potíže. H340 Může vyvolat genetické poškození. H350 Může vyvolat rakovinu. H361F H372 Způsobuje poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici. H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Nebezpečnost:
  • GHS03
  • GHS05
  • GHS06
  • GHS08
  • GHS09
ADR: 5.1(6.1,8)/II
EC-no: 215-607-8
Molární hmotnost: 99,99 g/mol
Produkt se již neprodává.

Obsah košíku je možné odeslat jako objednávku nebo stáhnout pro pozdější použití. Více o způsobech objednání .

Alternativní produkty

cena bez DPH 5 278,51 Kč
cena bez DPH 4 755,37 Kč
cena bez DPH 428,10 Kč
cena bez DPH 400,00 Kč
cena bez DPH 1 408,26 Kč