Přeskočit na kategorie produktů Přeskočit na košík Přeskočit na navigaci
ALCHIMICA s.r.o. Menu

Glutaraldehyde solution 25 % for electron microscopy (1 x 100 ml)

Výrobce: Panreac AppliChem Panreac AppliChem
Množství: 100 ml
Počet ks v balení: 1
CAS/ID No.: 111-30-8
Katalogové číslo: A0589,0100
H-věty: H301 Toxický při požití. H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci. H330 Při vdechování může způsobit smrt. H334 Při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu nebo dýchací potíže. H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest. H400 Vysoce toxický pro vodní organismy. H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Nebezpečnost:
  • GHS05
  • GHS06
  • GHS08
  • GHS09
ADR: 6.1(8)/II
EC-no: 203-856-5
Skladování: 2-8°C
Molární hmotnost: 100,12 g/mol

1 906,61  bez DPH 2 307,00  s DPH

Obsah košíku je možné odeslat jako objednávku nebo stáhnout pro pozdější použití. Více o způsobech objednání .

Alternativní produkty

cena bez DPH 4 352,07 
cena bez DPH 3 059,50 

Výhodné balení - sleva 15 %

cena bez DPH 9 595,04 
cena bez DPH 1 881,82 
cena bez DPH 1 066,12 
cena bez DPH 428,10 
cena bez DPH 8 388,43 
cena bez DPH 852,89 
cena bez DPH 319,01