Přeskočit na kategorie produktů Přeskočit na košík Přeskočit na navigaci
ALCHIMICA s.r.o. Menu

n-Hexane (Reag. USP, Ph. Eur.) for analysis, ACS (1 x 2,5 L)

Výrobce: Panreac AppliChem Panreac AppliChem
Množství: 2,5 L
Počet ks v balení: 1
CAS/ID No.: 110-54-3
Katalogové číslo: 132063,1612
H-věty: H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry. H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. H315 Dráždí kůži. H336 Může způsobit ospalost nebo závratě. H361F H373 Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici. H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Nebezpečnost:
  • GHS02
  • GHS07
  • GHS08
  • GHS09
ADR: 3/II
EC-no: 203-777-6
Molární hmotnost: 86,18 g/mol

5 192,56  bez DPH 6 283,00  s DPH

Obsah košíku je možné odeslat jako objednávku nebo stáhnout pro pozdější použití. Více o způsobech objednání .

Alternativní produkty

cena bez DPH 0,00 

cena bez DPH 0,00 
cena bez DPH 0,00 
cena bez DPH 0,00 
cena bez DPH 0,00 
cena bez DPH 0,00 

cena bez DPH 22 204,96 

Výhodné balení - sleva 15 %

cena bez DPH 12 532,23 
cena bez DPH 3 685,95 

Výhodné balení - sleva 15 %

cena bez DPH 9 833,06 
cena bez DPH 1 928,10 

Výhodné balení - sleva 15 %

cena bez DPH 12 985,12 
cena bez DPH 3 819,01 
cena bez DPH 1 993,39 

Výhodné balení - sleva 15 %

cena bez DPH 14 449,59 
cena bez DPH 4 250,41 

Výhodné balení - sleva 15 %

cena bez DPH 11 717,36 
cena bez DPH 2 296,69 

Výhodné balení - sleva 15 %

cena bez DPH 17 682,64 
cena bez DPH 5 201,65 

Výhodné balení - sleva 15 %

cena bez DPH 12 738,84 
cena bez DPH 2 498,35 

Výhodné balení - sleva 15 %

cena bez DPH 24 476,03 

cena bez DPH 7 201,65 

Výhodné balení - sleva 15 %

cena bez DPH 17 950,41 

cena bez DPH 3 518,18 

Výhodné balení - sleva 15 %

cena bez DPH 14 449,59 
cena bez DPH 4 250,41 

Výhodné balení - sleva 15 %

cena bez DPH 11 717,36 
cena bez DPH 2 296,69 

Výhodné balení - sleva 15 %

cena bez DPH 24 105,79 

cena bez DPH 7 090,08 

Výhodné balení - sleva 15 %

cena bez DPH 17 692,56 

cena bez DPH 3 468,60 

Výhodné balení - sleva 15 %

cena bez DPH 12 985,12 
cena bez DPH 3 819,01 
cena bez DPH 1 993,39 

cena bez DPH 21 857,85 

Výhodné balení - sleva 15 %

cena bez DPH 12 532,23 
cena bez DPH 3 685,95 

Výhodné balení - sleva 15 %

cena bez DPH 9 833,06 
cena bez DPH 1 928,10 

Výhodné balení - sleva 15 %

cena bez DPH 17 652,89 

Výhodné balení - sleva 15 %

cena bez DPH 12 728,93 
cena bez DPH 2 495,87 
cena bez DPH 0,00 

cena bez DPH 0,00 
cena bez DPH 0,00 
cena bez DPH 0,00 
cena bez DPH 0,00