Přeskočit na kategorie produktů Přeskočit na košík Přeskočit na navigaci
ALCHIMICA s.r.o. Menu

n-Hexane 95% for analysis, ACS (6 x 1 L)

Výrobce: Panreac AppliChem Panreac AppliChem
Množství: 1 L
Počet ks v balení: 6
CAS/ID No.: 110-54-3
Katalogové číslo: 133242,1611
H-věty: H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry. H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. H315 Dráždí kůži. H336 Může způsobit ospalost nebo závratě. H361F H373 Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici. H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Nebezpečnost:
  • GHS02
  • GHS07
  • GHS08
  • GHS09
ADR: 3/II
EC-no: 203-777-6
Molární hmotnost: 86,18 g/mol
Původní cena:
12 034,71  bez DPH
Sleva:
1 804,96  (15 %)

10 229,75  bez DPH 12 378,00  s DPH

Obsah košíku je možné odeslat jako objednávku nebo stáhnout pro pozdější použití. Více o způsobech objednání .

Alternativní produkty

Výhodné balení - sleva 15 %

cena bez DPH 14 733,88 
cena bez DPH 4 333,88 

Výhodné balení - sleva 15 %

cena bez DPH 12 188,43 
cena bez DPH 2 390,08 

Výhodné balení - sleva 15 %

cena bez DPH 24 968,60 

cena bez DPH 7 343,80 

Výhodné balení - sleva 15 %

cena bez DPH 18 654,55 

cena bez DPH 3 657,85 

Výhodné balení - sleva 15 %

cena bez DPH 13 249,59 
cena bez DPH 3 896,69 
cena bez DPH 1 993,39 

cena bez DPH 22 204,96 

Výhodné balení - sleva 15 %

cena bez DPH 12 783,47 
cena bez DPH 3 760,33 
cena bez DPH 2 005,79 

Výhodné balení - sleva 15 %

cena bez DPH 18 750,41 
cena bez DPH 5 514,88 

Výhodné balení - sleva 15 %

cena bez DPH 13 502,48 
cena bez DPH 2 647,11 
cena bez DPH 0,00 

cena bez DPH 0,00 
cena bez DPH 0,00 
cena bez DPH 0,00 
cena bez DPH 0,00 
cena bez DPH 0,00 
cena bez DPH 2 711,57 
cena bez DPH 1 483,47 
cena bez DPH 3 106,61 
cena bez DPH 2 139,67 
cena bez DPH 3 006,61 
cena bez DPH 5 011,57 
cena bez DPH 6 692,56 
cena bez DPH 3 585,95 
cena bez DPH 1 653,72 
cena bez DPH 4 332,23 
cena bez DPH 2 802,48 
cena bez DPH 1 242,15 
cena bez DPH 5 440,50 
cena bez DPH 2 417,36 
cena bez DPH 2 109,09 
cena bez DPH 4 717,36 
cena bez DPH 2 122,31 
cena bez DPH 1 808,26 

cena bez DPH 1 140,50 
cena bez DPH 755,37 

cena bez DPH 424,79 
cena bez DPH 1 323,14 
cena bez DPH 1 988,43 
cena bez DPH 875,21 
cena bez DPH 1 386,78