Přeskočit na kategorie produktů Přeskočit na košík Přeskočit na navigaci
ALCHIMICA s.r.o. Menu

n-Hexane 95% for analysis, ACS (1 x 1000 ml)

Výrobce: Panreac AppliChem Panreac AppliChem
Množství: 1000 ml
Počet ks v balení: 1
CAS/ID No.: 110-54-3
Katalogové číslo: 133242,1611
H-věty: H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry. H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. H315 Dráždí kůži. H336 Může způsobit ospalost nebo závratě. H361F H373 Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici. H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Nebezpečnost:
  • GHS02
  • GHS07
  • GHS08
  • GHS09
ADR: 3/II
EC-no: 203-777-6
Molární hmotnost: 86,18 g/mol

1 862,81  bez DPH 2 254,00  s DPH

Obsah košíku je možné odeslat jako objednávku nebo stáhnout pro pozdější použití. Více o způsobech objednání .

Alternativní produkty

Výhodné balení - sleva 15 %

cena bez DPH 12 436,36 
cena bez DPH 3 657,85 

Výhodné balení - sleva 15 %

cena bez DPH 14 165,29 
cena bez DPH 4 166,12 

Výhodné balení - sleva 15 %

cena bez DPH 11 320,66 
cena bez DPH 2 219,83 

Výhodné balení - sleva 15 %

cena bez DPH 23 629,75 

cena bez DPH 6 950,41 

Výhodné balení - sleva 15 %

cena bez DPH 17 345,45 
cena bez DPH 3 400,83 

Výhodné balení - sleva 15 %

cena bez DPH 12 733,88 
cena bez DPH 3 744,63 
cena bez DPH 1 897,52 

cena bez DPH 20 816,53 

Výhodné balení - sleva 15 %

cena bez DPH 12 290,91 
cena bez DPH 3 614,88 

Výhodné balení - sleva 15 %

cena bez DPH 9 500,83 

Výhodné balení - sleva 15 %

cena bez DPH 17 305,79 
cena bez DPH 5 090,08 

Výhodné balení - sleva 15 %

cena bez DPH 12 476,03 
cena bez DPH 2 446,28 

cena bez DPH 0,00 
cena bez DPH 0,00 
cena bez DPH 0,00 
cena bez DPH 0,00 
cena bez DPH 0,00 
cena bez DPH 0,00 
cena bez DPH 1 889,26 
cena bez DPH 6 132,23 
cena bez DPH 642,98 
cena bez DPH 395,87 
cena bez DPH 1 257,02 
cena bez DPH 654,55 
cena bez DPH 6 095,04 

cena bez DPH 1 072,73 
cena bez DPH 689,26 

cena bez DPH 409,92 
cena bez DPH 6 903,31 
cena bez DPH 1 246,28 
cena bez DPH 1 880,99 
cena bez DPH 800,00 
cena bez DPH 1 279,34 
cena bez DPH 475,21 
cena bez DPH 575,21 
cena bez DPH 1 513,22 
cena bez DPH 734,71 
cena bez DPH 2 566,94 
cena bez DPH 1 450,41 
cena bez DPH 734,71