Přeskočit na kategorie produktů Přeskočit na košík Přeskočit na navigaci
ALCHIMICA s.r.o. Menu

n-Pentane (Reag. USP, Ph. Eur.) for analysis (1 x 25 L)

Výrobce: Panreac AppliChem Panreac AppliChem
Množství: 25 L
Počet ks v balení: 1
CAS/ID No.: 109-66-0
Katalogové číslo: 122006,0616
H-věty: EUH066 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže. H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry. H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. H336 Může způsobit ospalost nebo závratě. H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Nebezpečnost:
  • GHS02
  • GHS07
  • GHS08
  • GHS09
ADR: 3/II
EC-no: 203-692-4
Molární hmotnost: 72,15 g/mol

34 168,60  bez DPH 41 344,00  s DPH

Obsah košíku je možné odeslat jako objednávku nebo stáhnout pro pozdější použití. Více o způsobech objednání .

Alternativní produkty

Výhodné balení - sleva 15 %

cena bez DPH 26 109,09 
cena bez DPH 7 678,51 

Výhodné balení - sleva 15 %

cena bez DPH 20 062,81 
cena bez DPH 3 933,88 

cena bez DPH 4 566,12 

cena bez DPH 2 126,45 

cena bez DPH 6 357,85 
cena bez DPH 5 502,48 
cena bez DPH 2 836,36 
cena bez DPH 12 484,30 
cena bez DPH 2 401,65 
cena bez DPH 826,45 
cena bez DPH 10 355,37 
cena bez DPH 712,40 
cena bez DPH 12 044,63 
cena bez DPH 2 401,65 
cena bez DPH 826,45 
cena bez DPH 1 607,44 
cena bez DPH 789,26 
cena bez DPH 7 735,54 

cena bez DPH 2 042,15 

cena bez DPH 712,40 
cena bez DPH 1 290,91 
cena bez DPH 826,45 
cena bez DPH 997,52 
cena bez DPH 1 607,44 
cena bez DPH 789,26 
cena bez DPH 932,23 
cena bez DPH 1 607,44 
cena bez DPH 836,36 
cena bez DPH 3 349,59 
cena bez DPH 1 766,94 
cena bez DPH 973,55 
cena bez DPH 1 129,75 
cena bez DPH 1 307,44 
cena bez DPH 3 135,54 
cena bez DPH 1 400,00 
cena bez DPH 3 366,12 
cena bez DPH 1 401,65 
cena bez DPH 1 661,16 
cena bez DPH 0,00 
cena bez DPH 0,00 
cena bez DPH 0,00 
cena bez DPH 0,00