Přeskočit na kategorie produktů Přeskočit na košík Přeskočit na navigaci
ALCHIMICA s.r.o. Menu

n-Pentane (Reag. USP, Ph. Eur.) for analysis (1 x 2,5 L)

Výrobce: Panreac AppliChem Panreac AppliChem
Množství: 2,5 L
Počet ks v balení: 1
CAS/ID No.: 109-66-0
Katalogové číslo: 122006,1612
H-věty: EUH066 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže. H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry. H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. H336 Může způsobit ospalost nebo závratě. H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Nebezpečnost:
  • GHS02
  • GHS07
  • GHS08
  • GHS09
ADR: 3/II
EC-no: 203-692-4
Molární hmotnost: 72,15 g/mol

5 238,84 Kč bez DPH 6 339 Kč s DPH

Obsah košíku je možné odeslat jako objednávku nebo stáhnout pro pozdější použití. Více o způsobech objednání .

Alternativní produkty

Výhodné balení - sleva 15 %

cena bez DPH 24 866,12 Kč
cena bez DPH 7 313,22 Kč

Výhodné balení - sleva 15 %

cena bez DPH 19 115,70 Kč
cena bez DPH 3 747,93 Kč
cena bez DPH 6 513,22 Kč

cena bez DPH 4 349,59 Kč

cena bez DPH 2 023,97 Kč

cena bez DPH 26 033,88 Kč

cena bez DPH 6 054,55 Kč
cena bez DPH 2 700,00 Kč
cena bez DPH 32 540,50 Kč

cena bez DPH 9 859,50 Kč

cena bez DPH 2 576,86 Kč

cena bez DPH 873,55 Kč
cena bez DPH 1 638,02 Kč
cena bez DPH 1 014,05 Kč
cena bez DPH 1 224,79 Kč
cena bez DPH 1 864,46 Kč
cena bez DPH 972,73 Kč
cena bez DPH 1 157,02 Kč
cena bez DPH 1 856,20 Kč
cena bez DPH 1 024,79 Kč
cena bez DPH 4 087,60 Kč
cena bez DPH 2 166,12 Kč
cena bez DPH 1 175,21 Kč
cena bez DPH 1 365,29 Kč
cena bez DPH 1 604,13 Kč
cena bez DPH 3 720,66 Kč
cena bez DPH 1 713,22 Kč
cena bez DPH 4 011,57 Kč
cena bez DPH 1 719,01 Kč
cena bez DPH 2 048,76 Kč

cena bez DPH 0,00 Kč
cena bez DPH 0,00 Kč
cena bez DPH 0,00 Kč
cena bez DPH 0,00 Kč