Přeskočit na kategorie produktů Přeskočit na košík Přeskočit na navigaci
ALCHIMICA s.r.o. Menu

n-Pentane (Reag. USP, Ph. Eur.) for analysis (1 x 2,5 L)

Výrobce: Panreac AppliChem Panreac AppliChem
Množství: 2,5 L
Počet ks v balení: 1
CAS/ID No.: 109-66-0
Katalogové číslo: 122006,1612
H-věty: EUH066 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže. H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry. H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. H336 Může způsobit ospalost nebo závratě. H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Nebezpečnost:
  • GHS02
  • GHS07
  • GHS08
  • GHS09
ADR: 3/II
EC-no: 203-692-4
Molární hmotnost: 72,15 g/mol

6 299,17  bez DPH 7 622,00  s DPH

Obsah košíku je možné odeslat jako objednávku nebo stáhnout pro pozdější použití. Více o způsobech objednání .

Alternativní produkty

Výhodné balení - sleva 15 %

cena bez DPH 24 433,06 

Výhodné balení - sleva 15 %

cena bez DPH 29 269,42 
cena bez DPH 8 609,09 

Výhodné balení - sleva 15 %

cena bez DPH 21 614,88 

cena bez DPH 4 238,02 
cena bez DPH 7 185,95 

cena bez DPH 5 059,50 

cena bez DPH 6 959,50 
cena bez DPH 3 124,79 
cena bez DPH 1 409,92 
cena bez DPH 1 677,69 
cena bez DPH 1 211,57 
cena bez DPH 2 058,68 
cena bez DPH 2 691,74 
cena bez DPH 1 071,07 
cena bez DPH 2 919,83 
cena bez DPH 1 322,31 
cena bez DPH 1 124,79 
cena bez DPH 5 095,87 
cena bez DPH 2 397,52 
cena bez DPH 947,11 
cena bez DPH 3 576,03 
cena bez DPH 1 630,58 
cena bez DPH 1 376,03 
cena bez DPH 2 493,39 
cena bez DPH 2 493,39 

cena bez DPH 2 100,00 

cena bez DPH 690,08 
cena bez DPH 1 319,01 
cena bez DPH 801,65 
cena bez DPH 966,12 
cena bez DPH 1 811,57 
cena bez DPH 871,07 
cena bez DPH 989,26 
cena bez DPH 1 796,69 
cena bez DPH 858,68 
cena bez DPH 3 347,11 
cena bez DPH 1 761,16 
cena bez DPH 940,50 
cena bez DPH 1 091,74 
cena bez DPH 1 483,47 
cena bez DPH 3 623,14 
cena bez DPH 1 588,43 
cena bez DPH 3 638,02 
cena bez DPH 1 600,83 
cena bez DPH 1 815,70 
cena bez DPH 0,00 
cena bez DPH 0,00