Přeskočit na kategorie produktů Přeskočit na košík Přeskočit na navigaci
ALCHIMICA s.r.o. Menu

n-Pentane (Reag. USP, Ph. Eur.) for analysis (1 x 1000 ml)

Výrobce: Panreac AppliChem Panreac AppliChem
Množství: 1000 ml
Počet ks v balení: 1
CAS/ID No.: 109-66-0
Katalogové číslo: 122006,1611
H-věty: EUH066 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže. H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry. H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. H336 Může způsobit ospalost nebo závratě. H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Nebezpečnost:
  • GHS02
  • GHS07
  • GHS08
  • GHS09
ADR: 3/II
EC-no: 203-692-4
Molární hmotnost: 72,15 g/mol

2 836,36 Kč bez DPH 3 432,00 Kč s DPH

Obsah košíku je možné odeslat jako objednávku nebo stáhnout pro pozdější použití. Více o způsobech objednání .

Alternativní produkty

Výhodné balení - sleva 15 %

cena bez DPH 26 109,09 Kč
cena bez DPH 7 678,51 Kč

Výhodné balení - sleva 15 %

cena bez DPH 20 062,81 Kč
cena bez DPH 3 933,88 Kč

cena bez DPH 4 566,12 Kč

cena bez DPH 2 126,45 Kč

cena bez DPH 6 357,85 Kč
cena bez DPH 5 502,48 Kč
cena bez DPH 34 168,60 Kč
cena bez DPH 15 605,79 Kč
cena bez DPH 3 001,65 Kč
cena bez DPH 1 033,06 Kč
cena bez DPH 12 943,80 Kč
cena bez DPH 890,08 Kč
cena bez DPH 15 055,37 Kč
cena bez DPH 3 001,65 Kč
cena bez DPH 1 033,06 Kč
cena bez DPH 2 009,09 Kč
cena bez DPH 986,78 Kč
cena bez DPH 9 669,42 Kč

cena bez DPH 2 552,89 Kč

cena bez DPH 890,08 Kč
cena bez DPH 1 614,05 Kč
cena bez DPH 1 033,06 Kč
cena bez DPH 1 247,11 Kč
cena bez DPH 2 009,09 Kč
cena bez DPH 986,78 Kč
cena bez DPH 1 165,29 Kč
cena bez DPH 2 009,09 Kč
cena bez DPH 1 045,45 Kč
cena bez DPH 4 186,78 Kč
cena bez DPH 2 208,26 Kč
cena bez DPH 1 216,53 Kč
cena bez DPH 1 412,40 Kč
cena bez DPH 1 634,71 Kč
cena bez DPH 3 919,01 Kč
cena bez DPH 1 749,59 Kč
cena bez DPH 4 207,44 Kč
cena bez DPH 1 752,07 Kč
cena bez DPH 2 076,03 Kč
cena bez DPH 0,00 Kč
cena bez DPH 0,00 Kč
cena bez DPH 0,00 Kč
cena bez DPH 0,00 Kč