Přeskočit na kategorie produktů Přeskočit na košík Přeskočit na navigaci
ALCHIMICA s.r.o. Menu

n-Pentan (Reag. USP, Ph. Eur.) zur Analyse (1 x 2,5 L)

Výrobce: Panreac AppliChem Panreac AppliChem
Množství: 2,5 L
Počet ks v balení: 1
CAS/ID No.: 109-66-0
Katalogové číslo: 122006,1612
H-věty: EUH066 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže. H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry. H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. H336 Může způsobit ospalost nebo závratě. H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Nebezpečnost:
  • GHS02
  • GHS07
  • GHS08
  • GHS09
ADR: 3/II
EC-no: 203-692-4
Molární hmotnost: 72,15 g/mol

5 778,51  bez DPH 6 992,00  s DPH

Obsah košíku je možné odeslat jako objednávku nebo stáhnout pro pozdější použití. Více o způsobech objednání .

Alternativní produkty

Výhodné balení - sleva 15 %

cena bez DPH 23 494,21 
cena bez DPH 6 909,92 

cena bez DPH 6 566,12 

cena bez DPH 4 727,27 
cena bez DPH 6 057,02 
cena bez DPH 3 062,81 

Výhodné balení - sleva 15 %

cena bez DPH 28 694,21 
cena bez DPH 8 441,32 

Výhodné balení - sleva 15 %

cena bez DPH 21 614,88 

cena bez DPH 4 238,02 

Výhodné balení - sleva 15 %

cena bez DPH 27 414,88 
cena bez DPH 8 062,81 

Výhodné balení - sleva 15 %

cena bez DPH 20 757,02 

cena bez DPH 4 070,25 

cena bez DPH 4 727,27 

cena bez DPH 6 485,12 
cena bez DPH 2 935,54 
cena bez DPH 2 691,74 
cena bez DPH 1 071,07 
cena bez DPH 2 919,83 
cena bez DPH 1 322,31 
cena bez DPH 1 124,79 
cena bez DPH 5 095,87 
cena bez DPH 2 397,52 
cena bez DPH 947,11 
cena bez DPH 3 576,03 
cena bez DPH 1 630,58 
cena bez DPH 1 376,03 
cena bez DPH 2 490,91 
cena bez DPH 868,60 
cena bez DPH 748,76 
cena bez DPH 2 490,91 
cena bez DPH 868,60 
cena bez DPH 1 664,46 
cena bez DPH 831,40 

cena bez DPH 2 147,93 

cena bez DPH 748,76 
cena bez DPH 1 359,50 
cena bez DPH 868,60 
cena bez DPH 1 049,59 
cena bez DPH 1 664,46 
cena bez DPH 831,40 
cena bez DPH 980,17 
cena bez DPH 1 664,46 
cena bez DPH 864,46 
cena bez DPH 3 523,97