Přeskočit na kategorie produktů Přeskočit na košík Přeskočit na navigaci
ALCHIMICA s.r.o. Menu

Ethylenediamine, 99% for synthesis (1 x 1 L)

Výrobce: Panreac AppliChem Panreac AppliChem
Množství: 1 L
Počet ks v balení: 1
CAS/ID No.: 107-15-3
Katalogové číslo: 161869,1611
H-věty: H226 Hořlavá kapalina a páry. H302 Zdraví škodlivý při požití. H312 Zdraví škodlivý při styku s kůží. H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci. H334 Při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu nebo dýchací potíže.
Nebezpečnost:
  • GHS02
  • GHS05
  • GHS07
  • GHS08
ADR: 8(3)/II
EC-no: 203-468-6
Molární hmotnost: 60,10 g/mol

2 271,90  bez DPH 2 749,00  s DPH

Obsah košíku je možné odeslat jako objednávku nebo stáhnout pro pozdější použití. Více o způsobech objednání .

Alternativní produkty

cena bez DPH 732,23 
cena bez DPH 0,00 
cena bez DPH 0,00