Přeskočit na kategorie produktů Přeskočit na košík Přeskočit na navigaci
ALCHIMICA s.r.o. Menu

Azobenzene, 98% (1 x 25 g)

Výrobce: J&K Scientific J&K Scientific
Množství: 25 g
Počet ks v balení: 1
CAS/ID No.: 103-33-3
Katalogové číslo: 469471,25
H-věty: H302 Zdraví škodlivý při požití. H332 Zdraví škodlivý při vdechování. H341 Podezření na genetické poškození. H350 Může vyvolat rakovinu. H373 Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici. H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Nebezpečnost:
  • GHS07
  • GHS08
  • GHS09
ADR: 9/III
Sumární vzorec: C12H10N2
Skladování: pokojová teplota
Molární hmotnost: 182,23 g/mol
Produkt se již neprodává.

Pokud má položka uvedenu cenu 0,00 Kč, pak nás kontaktujte. Cenu Vám u našeho dodavatele zjistíme.