Přeskočit na kategorie produktů Přeskočit na košík Přeskočit na navigaci
ALCHIMICA s.r.o. Menu

Hydrazinium Hydroxide 80% for analysis (1 x 5 l)

Výrobce: Panreac AppliChem Panreac AppliChem
Množství: 5 l
Počet ks v balení: 1
CAS/ID No.: 10217-52-4
Katalogové číslo: 121349,1214
H-věty: H301 Toxický při požití. H311 Toxický při styku s kůží. H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci. H331 Toxický při vdechování. H350 Může vyvolat rakovinu. H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Nebezpečnost:
  • GHS05
  • GHS06
  • GHS08
  • GHS09
ADR: 8(6.1)/II
EC-no: 206-114-9
Molární hmotnost: 50,06 g/mol
Produkt se již neprodává.

Obsah košíku je možné odeslat jako objednávku nebo stáhnout pro pozdější použití. Více o způsobech objednání .