Přeskočit na kategorie produktů Přeskočit na košík Přeskočit na navigaci
ALCHIMICA s.r.o. Menu

Ferrocene, 99% (1 x 100 g)

Výrobce: J&K Scientific J&K Scientific
Množství: 100 g
Počet ks v balení: 1
CAS/ID No.: 102-54-5
Katalogové číslo: 266199,100
H-věty: H228 Hořlavá tuhá látka. H302 Zdraví škodlivý při požití. H332 Zdraví škodlivý při vdechování. H361 Podezření na poškození reprodukční schopnosti nebo plodu v těle matky. H373 Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici. H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Nebezpečnost:
  • GHS02
  • GHS07
  • GHS08
  • GHS09
ADR: 4.1/II
Sumární vzorec: C10H10Fe
Skladování: pokojová teplota
Molární hmotnost: 186,03 g/mol
Produkt se již neprodává.

Pokud má položka uvedenu cenu 0,00 Kč, pak nás kontaktujte. Cenu Vám u našeho dodavatele zjistíme.