Přeskočit na kategorie produktů Přeskočit na košík Přeskočit na navigaci
ALCHIMICA s.r.o. Menu

Cadmium sulfate, anhydrous, 99.99+% (1 x 50 g)

Výrobce: Glentham Life Sciences Ltd Glentham Life Sciences Ltd
Množství: 50 g
Počet ks v balení: 1
CAS/ID No.: 10124-36-4
Katalogové číslo: GX7317,50
H-věty: H301 Toxický při požití. H310 Při styku s kůží může způsobit smrt. H340 Může vyvolat genetické poškození. H350 Může vyvolat rakovinu. H360 Může poškodit reprodukční schopnost nebo plod v těle matky. H372 Způsobuje poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici. H400 Vysoce toxický pro vodní organismy. H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Nebezpečnost:
  • GHS06
  • GHS08
  • GHS09
ADR: 6.1/III
Sumární vzorec: CdSO4
Skladování: +20°C
Molární hmotnost: 208,46 g/mol

7 057,85  bez DPH 8 540,00  s DPH

Obsah košíku je možné odeslat jako objednávku nebo stáhnout pro pozdější použití. Více o způsobech objednání .