Přeskočit na kategorie produktů Přeskočit na košík Přeskočit na navigaci
ALCHIMICA s.r.o. Menu

Nickel(II) Sulfate 6-hydrate for analysis (1 x 1 kg)

Výrobce: Panreac AppliChem Panreac AppliChem
Množství: 1 kg
Počet ks v balení: 1
CAS/ID No.: 10101-97-0
Katalogové číslo: 121445,1211
H-věty: H302+H332 Zdraví škodlivý při požití nebo při vdechování. H315 Dráždí kůži. H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci. H334 Při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu nebo dýchací potíže. H341 Podezření na genetické poškození. H350I H360D H372 Způsobuje poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici. H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Nebezpečnost:
  • GHS07
  • GHS08
  • GHS09
ADR: 6.1/III
EC-no: 232-104-9
Skladování: pokojová teplota
Molární hmotnost: 262,86 g/mol

3 958,68 Kč bez DPH 4 790,00 Kč s DPH

Obsah košíku je možné odeslat jako objednávku nebo stáhnout pro pozdější použití. Více o způsobech objednání .

Alternativní produkty

cena bez DPH 3 062,81 Kč
cena bez DPH 1 271,07 Kč
cena bez DPH 3 838,02 Kč
cena bez DPH 1 853,72 Kč
cena bez DPH 1 066,12 Kč
cena bez DPH 638,84 Kč
cena bez DPH 0,00 Kč