Přeskočit na kategorie produktů Přeskočit na košík Přeskočit na navigaci
ALCHIMICA s.r.o. Menu

Hydroxylamine sulphate RPE - For analysis (1 x 250 g)

Výrobce: Carlo Erba Reagents Carlo Erba Reagents
Množství: 250 g
Počet ks v balení: 1
CAS/ID No.: 10039-54-0
Katalogové číslo: 455525
H-věty: H290 Může být korozivní pro kovy. H302 Zdraví škodlivý při požití. H312 Zdraví škodlivý při styku s kůží. H315 Dráždí kůži. H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H351 Podezření na vyvolání rakoviny. H373 Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici. H400 Vysoce toxický pro vodní organismy.
Nebezpečnost:
  • GHS05
  • GHS07
  • GHS08
  • GHS09

854,55  bez DPH 1 034,00  s DPH

Obsah košíku je možné odeslat jako objednávku nebo stáhnout pro pozdější použití. Více o způsobech objednání .

Alternativní produkty

cena bez DPH 1 325,62 
cena bez DPH 0,00