Přeskočit na kategorie produktů Přeskočit na košík Přeskočit na navigaci
ALCHIMICA s.r.o. Menu
  • Vzhledem k současné situaci mohou být dodací lhůty našich produktů delší než obvykle... Děkujeme za pochopení.

Tin(II) Chloride 2-hydrate (Reag. USP, Ph. Eur.) for analysis, ACS (6 x 250 g)

Výrobce: Panreac AppliChem Panreac AppliChem
Množství: 250 g
Počet ks v balení: 6
CAS/ID No.: 10025-69-1
Katalogové číslo: 131303,1609
H-věty: H315 Dráždí kůži. H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H332 Zdraví škodlivý při vdechování. H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest. H341 Podezření na genetické poškození. H361 Podezření na poškození reprodukční schopnosti nebo plodu v těle matky. H373 Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici. H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Nebezpečnost:
  • GHS07
  • GHS08
  • GHS09
Molární hmotnost: 225.63 g/mol
Původní cena:
27 902,48  bez DPH
Sleva:
4 185,12  (15 %)

23 717,36  bez DPH 28 698,00  s DPH

Průmyslová množství látek za výhodnou cenu Poptat větší množství

Obsah košíku je možné odeslat jako objednávku nebo stáhnout pro pozdější použití. Více o způsobech objednání .

Alternativní produkty

cena bez DPH 6 733,06 

Výhodné balení - sleva 15 %

cena bez DPH 90 624,79 
cena bez DPH 17 769,42 
cena bez DPH 4 650,41 

Výhodné balení - sleva 6 %

cena bez DPH 14 543,80 
cena bez DPH 2 577,69 
cena bez DPH 5 477,69 
cena bez DPH 2 303,31 
cena bez DPH 62 059,50 
cena bez DPH 6 695,04 
cena bez DPH 41 795,04 
cena bez DPH 8 830,58 
cena bez DPH 2 734,71 
cena bez DPH 1 342,15