Přeskočit na kategorie produktů Přeskočit na košík Přeskočit na navigaci
ALCHIMICA s.r.o. Menu

Tin(II) Chloride 2-hydrate (Reag. USP, Ph. Eur.) for analysis, ACS (6 x 1000 g)

Výrobce: Panreac AppliChem Panreac AppliChem
Množství: 1000 g
Počet ks v balení: 6
CAS/ID No.: 10025-69-1
Katalogové číslo: 131303,1611
H-věty: H315 Dráždí kůži. H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H332 Zdraví škodlivý při vdechování. H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest. H341 Podezření na genetické poškození. H361 Podezření na poškození reprodukční schopnosti nebo plodu v těle matky. H373 Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici. H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Nebezpečnost:
  • GHS07
  • GHS08
  • GHS09
ADR: 8/III
EC-no: 231-868-0
Molární hmotnost: 225,63 g/mol
Původní cena:
64 690,91  bez DPH
Sleva:
9 704,13  (15 %)

54 986,78  bez DPH 66 534,00  s DPH

Obsah košíku je možné odeslat jako objednávku nebo stáhnout pro pozdější použití. Více o způsobech objednání .

Alternativní produkty

cena bez DPH 4 280,99 

Výhodné balení - sleva 15 %

cena bez DPH 18 133,88 
cena bez DPH 3 555,37 
cena bez DPH 32 196,69 
cena bez DPH 10 781,82 

Výhodné balení - sleva 15 %

cena bez DPH 15 099,17 
cena bez DPH 2 960,33 
cena bez DPH 0,00 
cena bez DPH 785,12 
cena bez DPH 23 190,91 
cena bez DPH 2 752,07 
cena bez DPH 40 598,35 
cena bez DPH 8 635,54 
cena bez DPH 2 582,64 
cena bez DPH 1 191,74 
cena bez DPH 0,00