Přeskočit na kategorie produktů Přeskočit na košík Přeskočit na navigaci
ALCHIMICA s.r.o. Menu

Phenylhydrazine, 98% (1 x 25 g)

Výrobce: J&K Scientific J&K Scientific
Množství: 25 g
Počet ks v balení: 1
CAS/ID No.: 100-63-0
Katalogové číslo: 260016,25
H-věty: H301 Toxický při požití. H311 Toxický při styku s kůží. H315 Dráždí kůži. H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H331 Toxický při vdechování. H341 Podezření na genetické poškození. H350 Může vyvolat rakovinu. H372 Způsobuje poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici. H400 Vysoce toxický pro vodní organismy.
Nebezpečnost:
  • GHS06
  • GHS08
  • GHS09
ADR: 6.1/II
Sumární vzorec: C6H8N2
Skladování: pokojová teplota
Molární hmotnost: 108,14 g/mol

567,77  bez DPH 687,00  s DPH

Obsah košíku je možné odeslat jako objednávku nebo stáhnout pro pozdější použití. Více o způsobech objednání .

Alternativní produkty

cena bez DPH 2 663,64 

cena bez DPH 747,93